Visual
Terug

In de Rond de Toren van juni jl.hebben wij u al geïnformeerd over de actie “Voeg wat toe” m.b.t. het noodzakelijke voegwerk van ons kerkgebouw.

Thermometer 01Eind september a.s. wordt de nieuwe Rond de Toren bij u bezorgd of opgestuurd. Hierbij ontvangt u ook een brief van de kerkrentmeesters  waarin u kunt lezen op welke manier u kunt meewerken aan de actie. Wij vragen u vriendelijk deze brief aandachtig te lezen. Tijdens de duur van de actie zal onder de toren door een puzzel en een thermometer wekelijks de stand van de actie te zien zijn. Wij vertrouwen op de medewerking van de hele gemeente en dat wij aan het eind van 2017 kunnen melden dat de werkzaamheden in 2018 kunnen worden uitgevoerd.