Visual
Terug

Dit seizoen willen we betrokken zijn bij Marcel en Lea Buchner in Hongarije. Marcel werkt voor Operatie Mobilisatie (OM) in Hongarije.

Kijk hier voor foto's

Hongarije – hoe gaat het met de broers

Lea Buchner heeft onlangs een bezoek gebracht aan de 2 broers (Zsigmond en István) waar we een week hard gewerkt hebben. Hierbij geven we haar woorden graag aan jullie door: ”Ze zijn nog steeds erg dankbaar voor wat de groep voor hen heeft gedaan. We hebben over veel dingen met elkaar gesproken. Veel mensen in de buurt vroegen hen wat die grote menigte aan mensen voor werk gedaan hadden en natuurlijk wat dat gekost heeft. Zsigmond antwoorde dat het voor hun een cadeau  was en dat ze er heel erg dankbaar voor zijn. Beide broers genieten ervan hoe mooi en praktisch de renovatie voor hen is. De ’nieuwe’ wasbak doet goede dienst, want ze hoeven nu niet voortdurend de emmer in de gaten te houden of hij nog niet vol is! (De oude wasbak was lek en er stond een emmer onder om het water op te vangen.) Misschien is het een klein detail maar als iets niet werkt of weer opnieuw te gebruiken is komen we er achter hoe belangrijk het is. Het ziet er heel erg naar uit dat de orde in de keuken en de slaapkamer sterk verbeterd is! De foto’s en bordjes e.d. zijn schoongemaakt weer op de muur teruggehangen. Een deel van het hout wat in de tuin was achtergebleven hebben ze in stukjes gezaagd. Dit gebruiken ze nu in de avond om het huis een beetje op te warmen. De oude bedden hebben ze nog niet weg kunnen krijgen omdat het grofvol nog niet opgehaald is en ze niet weten wanneer dat gaat gebeuren. In April gaat Zsigmond drie weken naar het ziekenhuis zodat ze z’n hart na kunnen kijken en kunnen onderhouden met kuren en dergelijke. Elk jaar moet hij drie weken hiervoor naar het ziekenhuis.”

Update 11 februari 2017

Lees hier de nieuwsbrief.

Update 14 december 2016

Op donderdag 22 december is de familie Buchner in Giessen-Oudekerk. Vlak voor de kerst nog een Missionaire Avond?? Dat is wel bijzonder! Maar in deze periode is de familie Buchner in Nederland voor het vieren van het 50 jarig huwelijksjubileum van de ouders van Marcel, vandaar dus. Om 19:00u zullen ze aanwezig zijn bij de Follow Me catechese, deze keer in de Soos. Vanaf 20:00u start de Missionaire Avond in de Oude school. Naast de familie Buchner zal ook Francis Verschoor, Emma Kraaijeveld en waarschijnlijk ook Jan Willem Petersen aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom. Tijdens de avond is er een collecte voor het spaardoel.

Marcel en zijn team in Tata (Hongarije) werken al langere tijd aan het ontmoetingscentrum DOCK. Al eerder lieten we foto’s zien van dit centrum. Nu is het bijna klaar. Ze hebben een klein team van medewerkers die met het ontmoetingscentrum gaan starten. Maar hun verlangen en hun gebed is dat er meer medewerkers komen zodat ze in de nabije toekomst ook echt kunnen groeien. Bidt u mee?

Update 12 oktober 2016

Lees hier de nieuwsbrief van Marcel Buchner.

Update 5 oktober 2016

In Hongarije wordt hard gewerkt aan DOCK. Dat is een pand in de stad Tata dat ze willen openstellen voor jong en oud. Het moet een veilige plek worden waar mensen rustig elkaar kunnen ontmoeten. In DOCK wil het OM Team klaar staan voor de bezoekers, luisteren naar hun verhalen en vanuit hun geloof met hen in gesprek gaan. De verbouwing is in volle gang. Het is de bedoeling dat DOCK eind oktober 2016 open gaat. Vanaf dat moment zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Bijgevoegd wat foto’s van de verbouwing. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over het spaardoel. We gaan sparen voor een goede 2de hands 9 personenbus. Die bus kan Marcel met zijn gezin gebruiken maar zal ook gebruikt worden voor alle OM activiteiten daar. Na wat te hebben geïnformeerd denken we dat er zo’n €8000,- nodig is voor de aanschaf van een bus. Bidt en geeft u mee? Giften zijn welkom bij de diaconie onder vermelding van familie Buchner, rekeningnummer: NL12RABO0321702182. Alvast bedankt!

Marcel en Lea Buchner / Operatie mobilisatie Hongarije

Dit seizoen willen we betrokken zijn bij Marcel en Lea Buchner in Hongarije. Marcel werkt voor Operatie Mobilisatie (OM) in Hongarije. Marcel is een Nederlander en is getrouwd met Lea (een Hongaarse). Ze hebben samen 4 kinderen en wonen en werken in Hongarije (in het stadje Tata).

Ze werken daar samen met een team van 9 mensen, allemaal vanuit OM. Marcel omschrijft zijn (hun) werkzaamheden als volgt:

Het doel van OM in Tata’s is het veranderen van levens en leefgemeenschappen in Tata en omgeving door het in woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus op de volgende manieren:

  • Het ondersteunen van de plaatselijke gemeente in verschillende bedieningen.
  • Het organiseren van evangelisatieacties en kinderkampen.
  • Distributie van voedselpakketten.
  • Kledingacties.
  • Woning renovatie projecten.
  • Sport ministry.
  • Ondersteuning van tehuizen voor gehandicapten in o.a. Dunaalmás.

Marcel en zijn gezin zijn betrokken bij de baptisten gemeente in Tata: www.tataibaptista.hu.

Op dit moment zijn ze bezig (het OM team) met een nieuwe stap in hun bediening in Hongarije. Ze zijn in Tata, in het centrum van de stad, een ontmoetingscentrum voor jong en oud aan het inrichten. Het moet een plaats worden waar jong en oud zich veilig en thuis voelt en waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Een plek  waar ze kunnen groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht. We doen dit vanuit het verlangen om hen in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. We willen hen helpen naar Zijn bedoelingen te leven. Een plaats waar wij als christenen aanwezig zijn om naar hen te luisteren, antwoorden te geven vanuit ons geloof en tegelijkertijd een levend voorbeeld te zijn van hoe God mensenlevens kan veranderen!

Waarom? Doordat de maatschappij steeds meer op het individu gericht is, zijn er meer en meer mensen die vereenzamen. Zij hebben niet de mogelijkheid om over hun problemen te praten. Daarnaast zijn er weinig gelegenheden waar ouderen of jongeren bij elkaar kunnen komen in een omgeving waar niet gerookt of alcohol gedronken wordt en waar naar ze geluisterd wordt. Door het ontbreken van deze ontmoetingsruimtes raken mensen steeds dieper in de eenzaamheid. Het team wil naar hen luisteren en hen de liefde van onze Heer mee geven.

Ze hebben op een mooie plek in het centrum van Tata een pand voor 5 jaar gehuurd. Dat zijn ze nu aan het opknappen en inrichten.

Financiële ondersteuning

Marcel en zijn team leven voornamelijk van giften. Ook de kosten voor hun activiteiten daar komen voornamelijk uit giften. Er zijn wat inkomsten uit de verkoop van tweedehands kleding. Iedere hulp die binnenkomt kunnen ze goed gebruiken. De opbrengst van onze spaaracties zullen besteed worden aan de activiteiten van OM in Tata.

Betrokkenheid

Naast financiële ondersteuning willen we ook meeleven met Marcel en zijn werk daar. We willen als gemeente graag nader met hen kennismaken. Hongarije is niet zo ver, we gaan vaak verder op vakantie, dus mogelijk kunnen we als gemeente actief bijdragen aan hun werk daar.

Diaconale jongerenreis

Het plan is om vanuit het jeugdwerk een diaconale jongerenreis te maken naar Hongarije. We kunnen dan een week lang concreet aan de slag bij Marcel. Jongelui kunnen helpen bij het uitdelen van de voedselpakketten, meewerken in de kledingwinkel en bijvoorbeeld opknapwerkzaamheden in één van de huizen voor verstandelijk beperkten. Concreet aan het werk dus maar ook tijd met elkaar hebben voor ontmoeting en bezinning. Verder info volgt nog.

Meewerken

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt en zou je best willen meewerken? Dat kan, heel graag zelfs. We zoeken gemeenteleden die het komende jaar dit diaconale jaarproject op de kaart willen zetten in de gemeente. Daarnaast zoeken we mensen die mogelijk mee willen gaan met de diaconale jongerenreis. Reageer maar via: ronny.van.renswoude@hggop.nl of henk.vlot@hggop.nl of via 06-19460035 (Ronny).

Ronny van Renswoude