Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 19 november is bestemd voor Friedensstimme.

Er leven veel volken in Rusland die nog niet met het Evangelie zijn bereikt. Zij hebben nog nooit gehoord dat ze een Zaligmaker nodig hebben. Friedensstimme vindt het belangrijk dat zij het evangelie horen. Daarom ondersteunen zij evangelisatiewerk en zending van Russische Baptisten gemeenten. Daarbij helpt Friedensstimme Russische evangelisten. Zij nemen de kosten voor levensonderhoud van meer dan honderd evangelisten en hun gezinnen voor hun rekening. Friedensstimme zendt dus geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Friedensstimme werkt in alle landen van de voormalige Sovjet-Unie. Helpt u mee om dit belangrijke en mooie werk mogelijk te maken?