Visual
Terug

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 11 april aanstaande om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Oude School. Op deze avond willen wij met elkaar nadenken over de vraag of de ambten van ouderling en diaken in onze gemeente opengesteld kunnen worden voor vrouwen. Als kerkenraad zijn wij de achterliggende periode over dit onderwerp met elkaar in gesprek geweest onder andere aan de hand van een aantal vragen en Bijbelteksten. Deze vragen en Bijbelteksten kunt u hier downloaden. Wij nodigen u, jong en oud, van harte uit om deze gemeenteavond bij te wonen maar ook om thuis alvast na te denken over deze vragen en alle genoemde Bijbelgedeelten te lezen.

Deze gemeenteavond zal vooral de vraag centraal staan wat de Bijbel zegt over de vrouw in het ambt. We hopen dat u zich met behulp van de door ons aangereikte vragen en Bijbelteksten in dit onderwerp zult verdiepen. Overigens is het niet de bedoeling dat we deze avond met elkaar tot besluitvorming komen.

Het programma van deze avond zal er als volgt uit zien:

  • Welkom en opening door de voorzitter van de kerkenraad
  • Inleiding en mededelingen
  • Gesprek in kleine groepen onder leiding van een kerkenraadslid
  • Sluiting door ds. L. Lammers

We hopen op een goede opkomst en vooral dat u ook biddend met dit onderwerp bezig zult zijn.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad