Visual
Terug

De diaconieën van de kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk organiseren gezamenlijk een Michacursus, zoals opgezet vanuit Micha Nederland.

Zie www.michanederland.nl. De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de schepping met haar vele rijkdommen. Een verrassend en prikkelend cursuspakket.

Door het volgen van de cursus:

  • denk je na over wat God bedoelt met recht doen;
  • ontdek je dat de Bijbel oproept tot dienstbetoon en onrechtbestrijding;
  • wordt helder wat bij jouw talenten en mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving;
  • ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager.

Ook belangstellenden van buitenaf zijn van harte welkom.

De cursus omvat vijf avonden (6/2, 20/2, 6/3, 20/3 en 17/4) en een praktijkochtend op zaterdag 7/4. De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn uiterlijk 22.00 uur weer afgelopen. De eerste avond is in De Stigt, Peursumseweg 15 te Giessenburg. Deze avond begint om 19.00 uur met een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Deelname aan de cursus is gratis. Er is een mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Opgave: Graag uiterlijk 29 januari 2018 bij een van de volgende contactpersonen: