Visual
Terug

Bij diverse gemeenteleden leeft de wens om met anderen in gesprek te gaan over onderwerpen zoals:

  • schepping en evolutie,
  • duurzaamheid,
  • leven met een beperking.

Om inzichtelijk te krijgen of er meer mensen zijn die zouden willen aansluiten bij een gespreksgroep over een bepaald onderwerp, kan een gemeente breed onderzoek helpend zijn. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld die via de website beschikbaar is. We willen u en jou van harte uitnodigen om deze in te vullen, graag voor 10 juli. Ook de inbreng van jongeren (vanaf 16 jaar) is voor dit onderzoek van belang!

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Alvast bedankt voor het meedoen!

Wilt u de vragenlijst liever handmatig invullen, bel ons dan (zie onderstaand) dan zorgen we ervoor dat u een papieren versie ontvangt. De uitslag van het belangstellingsonderzoek zullen we publiceren op de website. Alleen de onderwerpen waarvoor voldoende belangstelling is, komen in aanmerking om verder uitgewerkt te worden.

Vragen hierover?

 06-23035078

 vti@hggop.nl

Commissie Vorming, Toerusting, Inschakeling
Andrea, Annette, Marian