Visual
Terug

Op zondag 25 september heeft de diaconiecollecte een algemene bestemming.

De Avondmaalscollecte op deze zondag is bestemd voor het werk onder ouderen binnen onze gemeente wat wordt georganiseerd door de Hervormde Vrouwendienst (HVD). De ouderen worden regelmatig bezocht door de dames van de HVD, waarbij de ouderen met Kerst tevens een attentie ontvangen. Daarnaast organiseert de HVD enkele keren per jaar een fijne middag voor de ouderen. Wat mooi dat de vele vrijwilligers van de HVD zich liefdevol inzetten voor de ouderen. Helpt u mee om dit werk financieel te ondersteunen?

Ook willen wij u hierbij alvast berichten dat de Diaconie op zondag 2 oktober een Noodhulpcollecte wil houden voor Pakistan om de mensen daar te helpen na de zware overstromingen van vorige maand.