Visual
Terug

Op zondag 1 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het Jaffa Instituut in Israël. Het Jaffa Instituut, een project van Christenen voor Israël, geeft hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Zo geven ze naschoolse opvang aan kinderen uit de achterstandswijken van Jaffa. Ook vangen ze kinderen liefdevol op omdat hun ouders niet voor ze kunnen zorgen. Het Jaffa Instituut biedt deze kinderen een toekomst, door in ze te investeren. Met heel veel liefde, goed onderwijs en voedzame maaltijden. Ze financieren allerlei benodigdheden, zoals schoolboeken, schoolbanken, maar ook de dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen. Dankzij uw steun krijgen nog meer kansarme kinderen een kansrijke toekomst. Helpt u mee?