Visual
Terug

Dit jaar willen we met het jaarproject extra aandacht geven aan de relatie tussen onze gemeente en de lokale gemeenschap die betrokken is bij de vakschool in Arua.

Reisinformatie Vakschool in Oeganda

Velen van jullie zullen de vakschool in Arua kennen uit de tijd van Aart & Geesje in Oeganda. Na het aantreden van een nieuwe kerkleiding daar is een lastige periode aangebroken, waarbij in 2018 helaas de gebuikte gebouwen van de vakschool verlaten moesten worden. Inmiddels kan, onder andere door de aankoop van grond, er weer een nieuwe koers uitgestippeld te worden voor de invulling van de vakschool. In de oude situatie waren het schoolterrein en gebouwen in eigendom van één van de betrokken kerken. Nu is er gekozen om samen te werken met alle betrokken kerken maar met de eigendommen in beheer van een zelfstandige school. Met deze nieuwe structuur breekt er een nieuw tijdperk aan voor de vakschool.

De aankoop van een nieuw perceel in Arua is een belangrijke stap voor de toekomst voor de vakschool, waar een hoop praktische en geestelijke ondersteuning bij gebruikt kan worden. Het lijkt ons gaaf om als gemeente om de ontwikkeling van de vakschool heen te staan, doormiddel van gebed, financiële en praktische hulp.

Dit laatste punt, de praktische hulp, willen we handen en voeten geven door een aantal reizen vanuit onze gemeente naar Arua te maken. Tijdens deze reizen zullen we ondersteunen bij de bouw, samen optrekken met de gemeenschap in Arua en veel tijd met elkaar doorbrengen. Het bouwen aan de relatie staat hierbij centraal, het assisteren bij de bouw is hier vooral een middel om in elkaar te investeren en geen doel op zichzelf.

Naast de praktische en geestelijke ondersteuning, kunnen we als gemeente op financieel vlak een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is om als gemeente in de begroting van de schoolgebouwen te voorzien, welke zijn geschat op grofweg EUR 18.000,- We hopen dit bedrag als gemeente bij elkaar te brengen doormiddel van giften en verschillende acties die door het jaar heen georganiseerd worden.

Wil je na het lezen van deze introductie mee weten over de reizen naar Oeganda?

Kijk dan op Reisinformatie - Vakschool in Oeganda voor meer informatie.