Visual

Kijk op de speciale jeugd website: www.jeugdvanhggop.com voor alle actuele info én activiteiten!!

FlyLeaf

FlyLeaf

FlyLeaf is de naam voor het jeugdwerk in de gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. Letterlijk betekent de naam ‘FlyLeaf’ schutblad, bescherming. In de woorden ‘Fly’ en ‘Leaf’ zitten ook diepere betekenissen; Vleugels uitslaan, talenten ontwikkelen en inzetten.

Onder de paraplu van FlyLeaf willen we graag kinderen, tieners en jongeren zien groeien in geloof en als persoon. We willen hen graag een sterke geloofsbasis meegeven voor de rest van hun leven. We zijn ervan overtuigd dat de volgende kenmerken daarbij van groot belang zijn: een vertrouwensband tussen jongeren en jeugdwerkers, gebed met en voor jongeren en hen de ruimte bieden om hun gaven en talenten te ontdekken en deze in te zetten waar dan ook.

 

FlyLeaf team

Het FlyLeaf team is het overkoepelend overleg voor al het jeugdwerk. Zij hebben regel­matig contact over het reilen en zeilen binnen het jeugdwerk. Het FlyLeaf team bestaat uit de volgende personen:

FunctieNaamAdresPostcodeTel.nr.
Jeugdouderling Aart den Breejen Rivierdijk 829 WS 3371 EN 06-36315627
Jeugdouderling Niels van de Minkelis Grutto 8 3371 JL 06-40434721
Jeugddiaken Martin Post Binnendamseweg 81 3381 GB 06-27391753
Kerkelijkwerker Mirjam Markesteijn-van den Tol (interim) Rivierdijk 494 3372 BX 06-13725575
Zondagschool Angelina Folkerts De Sav. Lohmanstraat 10 3371 VA 0184-693969
Basiscatechese on track vacant - - -
Clubwerk Johan de Ruiter Buitendams 290 3371 BS 06-12962409
Groeimomenten Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 0184-785563
Pinksterkamp Huib de Jong Benedenveer 32 3363 AW 06-24710668
Soos de Korf Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619
Jeugddiensten Daan den Breejen - - 06-25574128

Zondagsschool

Tijdens de tweede ochtenddienst is er voor de kinderen zondagsschool. Graag willen wij als leiding de kinderen op hun eigen niveau de verhalen vertellen uit de Bijbel. Samen met hen op zoek gaan naar wat deze verhalen ons vertellen en wat ze kunnen betekenen in ons leven. We hopen dat ze door de verhalen en de ontmoetingen met elkaar de Here Jezus en Zijn liefde mogen leren kennen. We gebruiken het materiaal van de methode vertel het maar. Wilt u meer weten over deze methode, kijk dan eens op de website www.vertelhetmaar.nl. Elk jaar sparen we met de kinderen voor een speciaal uitgekozen project. De zondagsschool staat voor iedereen open, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen. Zij kunnen vanaf 11.00 uur in de hal van 'De Oude School' wachten, waarna ze met de kinderen uit de kerk naar hun eigen groep kunnen gaan. Er wordt zondagsschool gegeven aan drie groepen.

  • basisschoolgroepen 1 en 2 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 3 en 4 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 5 en 6 (in de oneven weken; 1x per twee weken)

De basisschoolgroepen 7 en 8 volgen in de even weken de basiscatechese On track. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘Vorming, Toerusting en Inschakeling’.

Aan het einde van de zondagsschoolperiode is er een speciale dienst waarin de kinderen van groep 6 afscheid nemen van de zondagsschool en welkom zijn op de basiscatechese. De kinderen krijgen deze dienst een Bijbel ter voorbereiding op de basiscatechese. De zondagsschool organiseert het Kerstfeest en zorgt voor een bijdrage aan de Paasdienst en de Pinksterdienst. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een Kidspraise. Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom!

Contactpersonen

GroepNaamAdresTel.nr.
Groep 1, 2 en 3 Angelina Folkerts De Sav.Lohmanstraat 10 617761
Groep 4, 5 en 6 Mirelle Boer Oudkerkseweg 63 0617585948
Groep 7 en 8 (On Track) vacant    

Gezien de grootte van de groepen verzoeken wij u vriendelijk om uw kind alleen naar de zondagsschool te laten gaan als het voor zijn of haar groep is. Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of mailen naar zondagsschool@hggop.nl.

Clubwerk

In onze gemeente zijn er clubs voor alle kinderen en tieners, vanaf groep 5. De club is een plaats van ontmoeting met leeftijdsgenoten. Iedereen is hartelijk welkom in de jeugdruimtes van de Oude School. Kijk voor alle actuele datums op www.jeugdvanhggop.nl. De contributie is € 17,50 per seizoen.

Zit jij inDagWanneerVanTotWaar
Groep 5 Dinsdag Om de week vanaf 28 september 18.45 20.00 de Oude School
Groep 6 Woensdag Om de week vanaf 15 september 18.45 20.00 de Oude School
Groep 7 Woensdag Om de week vanaf 29 september 19.00 20.15 de Oude School
Groep 8 Dinsdag Om de week vanaf 21 september 19.00 20.15 de Oude School
Klas 1 of 2 Vrijdag Om de week vanaf 1 oktober 19.31 21.01 de Oude School
Klas 3 of 4 Vrijdag Om de week vanaf 1 oktober 19.30 21.00 de Oude School
16+ club (voor iedereen die 16,17 of 18 jaar oud is) Zondag Om de week op een zondagmiddag - - -
18+ Sunday Afternoon Zondag   - - -
Zit jij inWil je meer weten, vraag het dan aan
Groep 5 Bettie Romeijn 06-42129758
Groep 6 Arina Both 06-13453072
Groep 7 Jan Zwakhals 06-13024958
Groep 8 Jens Hartkoorn 06-29813714
Klas 1 of 2 Huib de Jong 06-24710668
Klas 3 of 4 Jan Kees de Jong 06-83398970
16+ Club Bettie Romijn 06-42129758
18+ Sunday Afternoon Ingrid Bot 06-18201983

Natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen met de club coördinator Johan de Ruiter, telefonisch op 06-1296 2409 of per mail johan.de.ruiter@hggop.nl.

The Game activiteiten

Voor de jeugd vanaf 12 jaar (klas 1) t/m ongeveer 17 jaar willen we een aantal bijzondere activiteiten door het jaar heen organiseren, the Game activiteiten. Deze activiteiten staan voor ontmoeting, uitdaging en groei in geloof. Aan het begin van het seizoen organiseren we “the Start Game”, met overnachting. “The Winter Game” volgt later. En op zaterdag in juli “the Water Game”. Zie alle actuele data op www.jeugdvanhggop.nl

Horen, Zien en Doen - Tienerbijeenkomst

Hoe goed de dominee op zondag ook zijn best doet op de preekstoel; Het is vaak toch lastig te begrijpen wat er gezegd wordt. Een aantal tieners heeft gevraagd of het niet mogelijk is om regelmatig bij elkaar te kunnen komen waarbij zij meer horen uit de Bijbel en over Jezus in hun “eigen” taal.Elke eerste zondagavond van de maand wordt er een Tienerbijeenkomst gehouden voor iedereen die in klas 1 t/m 4 (16 jaar) van het voortgezet onderwijs zit. De Tienerbijeenkomst wordt gehouden gelijktijdig met de gewone kerkdienst en vindt plaats in “Soos de Korf”, Oudkerkseweg 68. (vlakbij de kerk). Horen, Zien & Doen. De Tienerbijeenkomst heeft geen vast programma. De invulling wordt bepaald door het onderwerp en diegene die de bijeenkomst voorbereidt.

  • We gaan in elk geval met elkaar horen wat God ons vertelt door te lezen uit Zijn woord: de Bijbel.
  • We gaan sowieso met elkaar nadenken om te zien wat God nu bedoelt met de woorden die we gelezen hebben uit de Bijbel. We proberen dit te doen met behulp van praktische voorbeelden en in gewone tienertaal.
  • En als we gehoord hebben wat God ons vertelt en we zien wat God bedoelt, dan is de volgende vraag die gesteld wordt: wat ga ik daar nu mee doen?

Natuurlijk heeft ook het gebed een plaats in de Tienerbijeenkomst.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619

GroeiMomenten

Vanuit de Passion Night zijn de GroeiMomenten ontstaan. Deze GroeiMomenten zijn bedoeld voor jongeren die serieus willen investeren in hun geloofsleven. We zoeken met elkaar naar groei in geloof, groei in persoon en groei in kennis. De GroeiMomenten hebben een vast format. We ontmoeten elkaar, we denken na met elkaar over een vraag die jullie zelf inbrengen en we sluiten af met een AvondGebed. Dit doen we rondom het kruis. We zingen dan, we zijn stil en we bidden op verschillende manieren met elkaar. Aansluitend is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten. De eerste avond is op woensdag 8 september en begint om 20:00u in de Nok. De GroeiMomenten zijn iedere drie weken en worden geleid door o.a. Henk Vlot.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 785563

Club Immanuel*

Club Immanuel is een club voor verstandelijk beperkten. Het wordt georganiseerd door de drie kerken in Giessenburg: de Gereformeerde Kerk Giessenburg, de Hervormde Ge­meen­te Giessen-Nieuwkerk en de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. We hebben clubleden en clubleiding uit alle drie de kerken, maar ook mensen die niet naar de kerk gaan, zijn van harte welkom. In het winterseizoen hebben we elke dinsdagavond club van 19.00 uur tot 20.30 uur. Leeftijd en niveau lopen flink uiteen, maar voor de sfeer en de gezelligheid maakt dat niet uit.

Contactpersonen

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Esther van Houwelingen     06-16095405
Leny Leeuwis      
Conny Pelikaan      

Pinksterkamp

Het was weer een groot succes en daarom willen we ook in 2022 weer een Pinksterkamp organiseren voor tieners van klas 1 t/m 4. Of dat je nu al jaren wacht om mee te gaan, of nu al niet kan wachten op het volgende kamp... iedereen is van harte welkom! Een weekend vol met leuke activiteiten, mooie serieuze momenten en veel lol en gezelligheid. Wij hebben er al weer zin in! Groetjes van de kampleiding! Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon: 

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Huib de Jong
Benedenveer 32
3363 AW
06 24710668

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie organiseert ieder jaar vier jeugddiensten. Daarvoor wordt een pakkend thema gekozen die in het bijzonder de jongeren aan zal spreken. Als jij goede ideeën hebt voor een thema of dienst, willen we die graag horen! Je kunt deze mailen naar jdc.hggop@gmail.com of naar ons appen via 06-20876103. Uiteraard kun je ook één van de onderstaande commissieleden een appje sturen. 
 
NaamTel.nr.
Daan den Breejen 06-25357413
Anne van den Bosch 06-12701141
Amber Peursem 06-37482751
Jasmijn van der Priem 06-30191469
Jarnoud de Waard 06-29492224
Karine de Jong 06-23137050

Soos 'De Korf'

De Soos, een gezellige uitgaansgelegenheid in Giessen-Oudekerk. Deze parel van de polder is regelmatig op zaterdagavond geopend vanaf 21.00 uur voor iedereen ouder dan 16. De naam zegt het al; De Soos staat voor sociaal uitgaan! Een mooie plek om nieuwe vrienden te ontmoeten. De Soos wordt gerund door een mooie club van jonge vrijwilligers en ondersteund door de 3 kerken van Giessenburg! De Soos is te vinden op de Oudkerkseweg 68 te Giessen-Oudekerk. Volg de soos op facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten!

Voor vragen kunt u contact opnemen met met de jeugd­ouderling.

Diaconale jongerenreis Hongarije 2022 ??!!

In het komende seizoen zullen we misschien wel voor de 4de keer met een groep jongeren naar Hongarije afreizen. We hopen dan te gast te zijn bij Marcel en Lea Buchner. Zij werken daar werken voor Operatie Mobilisatie in Hongarije en hebben lokaal veel contaceten. We zijn nog aan het kijken of het lukt om dit concreet af te spreken. Het is de bedoeling dat het een werkvakantie wordt of dat we een activiteitenweek voor jongeren en kinderen kunnen organsieren. In Tata leven veel mensen in armoede, hoe mooi is 't als we daar van betekenis mogen zijn. Meer weten? Wacht nog even af :-)